Јавни увид у Нацрт Планa детаљне регулације општинског пута

31.07.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

25.07.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...

Рани јавни увид – соларна електрана Мартонош

19.07.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

Извештај о спроведеној јавној расправи

10.05.2023.
  
Република Србија Аутономна покрајина Војводина Општина Кањижа Општинска управа општине Кањижа Одељење за финансије и буџет Број: 400-183/2023-04 Датум: 10.05.2023.г. Кањижа    ...

Обавештења

20.04.2023.
 
2019 ОБАВЕШТЕЊЕ о отпочињању рада на припреми Одлуке о такси превозу путника (.PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ о отпочињању рада на припреми Одлуке о изменама и допунама...

Извештај о спроведеној јавној расправи

20.12.2022.
  
Република Србија Аутономна покрајина Војводина Општина Кањижа Општинска управа општине Кањижа  Одељење за финансије и буџет Број: 400-531/2022 - I ...