Обавештење о овери потписа

15.05.2020.
  
У члану 1. став 3. Закона о измени Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 68/2020) прописано је да потпис којим бирач подржава изборну листу...

Наставак рада са странкама у Општинској управи

11.05.2020.
   
Одлуком Народне скупштине Републике Србије укинуто је ванредно стање на територији Републике Србије и стекли су се услови за наставак рада са странкама путем непосредног контакта...

Обавештење о уплати друге рате пореза на имовину

11.05.2020.
   
Обавештавамо грађане општине Кањижа да  рок за уплату 2. (друге) рате пореза  на имовину 2020. године истиче 15. маја 2020 године. Сагласно одредбама Закона о порезима...

Обавештење о поднетом захтеву о потреби процене утицаја

08.05.2020.
  
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

План вршења инспекцијског надзора за месец мај

29.04.2020.
  
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове ће у току месеца  маја 2020. године, вршити инспекцијски надзор у складу са важећим прописима, у свим насељеним местима на...