Председник општине Кањижа и помоћници

Фејстамер Роберт
Председник општине Кањижа
Рођен је 1979. године, по занимању дипл. економиста. Основну школу завршио је у Кањижи, средњу школу у Суботици, а дипломирао је на Факултету за услужни бизнис у Сремској Каменици. Од 2005. до 2015. године био је запослен у Информационом центра за развој Потиског региона на пословима директора. Од 2015. године запослен је у Оппштинској управи општине Кањижа на пословима начелника Одељења за привреду и развој. Члан је Савеза Војвођанских Мађара.
Небојша Ракић
Заменик председника општине Кањижа
Рођен је 1978. године. По занимању је менаџер. Основну и средњу школу завршио је у Чоки, а Вишу школу за модеран бизнис у Београду. Од 1998. до 2012. године радио је као руководилац привредног друштва у породичном власништву. Од 2012. је запослен у ЕПС Дистрибуцији. Члан је Српске наредне странке.
Зрнић Војислав
помоћник председника општине за област развоја општине
Рођен је 1971. године, по занимању машински инжењер производног машинства. Основну школу је завршио у Кањижи, а средњу и вишу машинску у Суботици. Од 1996 године власник и директор је предузећа Techno-Ferum доо/Кањижа са пословним јединицама у Новом Саду, Новој Пазови и Старој Пазови која броји 30 радника. Суделује у многим друштвеним и спортским друштвима и активностима које су од користи за грађане Кањиже. Члан је Српске Напредне Странке.
Зоран Томин
помоћник председника општине за област туризма
Рођен је 1973. године. По струци је економски техничар. Од 1987. до 1999. године радио је на позицијама трговца, набављача, а највише као комерцијалиста у породичном трговачко-производном предузећу. Од 1999. године је био запослен у предузећу „Si & Si group“ (произвођач робне марке Sinalco), као кооперант-менаџер и помоћник маркетинга на територији општине Кањижа и шире, а после се бавио рентијерством. Од 2009. године до септембра 2016. је био руководилац огранка као референт општих послова у аустријском предузећу „Брантнер – отпадна привреда“ д.о.о. (које од 2009. године управља отпадом и смећем у општини Кањижа). Члан је Српске напредне странке.
Роберт Коња
помоћник председника општине за техничка питања и информатику
Рођен 1980. године, дипломирани машински инжењер-мастер. Основну и средњу школу завршио је у Кањижи, дипломирао је на Факултету техничких наука, машински одсек, смер Енергетика и процесна техника - Аутоматско управљање. Од 2009 до 2012 је радио као инжењер маркетинга. Од 2013 до 2015 на радном месту сарадник маркетинга у ОКУ „Cnesa“ радио je na организацији курсева. Од 2015 до 2019 је био директор предузећа Инфо-Кањижа д.о.о. Члан је Савеза Војвођанских Мађара.