Комисија за координацију инспекцијског надзора

04.12.2019.
 
  Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Кањижа Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења...

Јавни позиви за учешће на јавним расправама

03.12.2019.
  
Општинско веће општине Кањижа на 130. седници одржаној дана 2. децембра 2019. године упућује ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету...

Cтудијa процене утицаја на животну средину

27.11.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:   –    Издало решење да за Пројекат радио-базне станице на...

Процена утицаја на животну средину

31.10.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

30.10.2019.
   
Оделење за грађевинске и инспекцијске послове у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 –...

Решење о постављању привременог заступника

24.07.2019.
 
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа, у поступку експропријације непокретности у катастарским општинама на територији општине Кањижа, ради изградње, пролаза, управљања и...