Рани јавни увид – соларна електрана Мартонош

19.07.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

Извештај о спроведеној јавној расправи

10.05.2023.
  
Република Србија Аутономна покрајина Војводина Општина Кањижа Општинска управа општине Кањижа Одељење за финансије и буџет Број: 400-183/2023-04 Датум: 10.05.2023.г. Кањижа    ...

Обавештења

20.04.2023.
 
2019 ОБАВЕШТЕЊЕ о отпочињању рада на припреми Одлуке о такси превозу путника (.PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ о отпочињању рада на припреми Одлуке о изменама и допунама...

Извештај о спроведеној јавној расправи

20.12.2022.
  
Република Србија Аутономна покрајина Војводина Општина Кањижа Општинска управа општине Кањижа  Одељење за финансије и буџет Број: 400-531/2022 - I ...

Четврта рата пореза на имовину

02.11.2022.
   
Обавештавамо грађане општине Кањижа да рок за уплату 4. (четврте) рате пореза на имовину 2022. године истиче 15. новембра 2022. године. Уплата рате врши се...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

05.05.2022.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...