Јавни увид у Нацрт Планa детаљне регулације подручја соларне електране

03.01.2024.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

Увид у део Јединственог бирачког списка

09.11.2023.
   
ОБАВЕШТЕЊЕ  Грађани са пребивалиштем на територији општине Кањижа могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за територију општине Кањижа, тражити упис, брисање, измену, допуну...

Рани јавни увид – соларна електрана у Мартоношу

07.09.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

Јавни увид у Нацрт Планa детаљне регулације општинског пута

31.07.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

25.07.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...

Рани јавни увид – соларна електрана Мартонош

19.07.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...