Поновљени позив за учешће у раду комисије за оцену медијских пројеката

27.03.2024.
 
На основу одредаба Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања...

Конкурс за медије

29.02.2024.
 
На основу чл. 16. став 1. тачка 4) и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23), Уредбе о условима и критеријумима...

Конкурс за медије

31.03.2023.
  
На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 8. став...

Конкурс за медије

11.03.2022.
  
На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 8. став...

Конкурс за медије

01.04.2021.
  
На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015, 12/2016 - аутентично тумачење), чл. 4-6. Правилникa...