Јавна набавка 45/2017

10.11.2017.
 
Закуп шатора за манифестације

Јавна набавка 41/2017

09.11.2017.
 
Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу – I фаза, завршетак изградње коловоза ...

Јавна набавка 44/2017

27.10.2017.
 
Физичко обезбеђење објекта градске куће и осталих објеката