Јавна набавка 27/2017

07.07.2017.
 
Услуга организовања манифестације Дан новог хлеба

Јавна набавка 26/2017

22.06.2017.
 
Услуге рекламирања

Јавна набавка 25/2017

16.06.2017.
 
Закуп шатора за манифестације

Јавна набавка 19/2017

13.06.2017.
 
Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу – I фаза, изградња спољне водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације ...