Јавна набавка 60/2018

15.11.2018.
 
Ууслуга рекламирања преко недељног листа на националном језику у електронској и у штампаној верзији ...

Јавна набавка 57/2018

14.11.2018.
 
Извођење грађевинских радова на уређењу Народног парка

Јавна набавка 55/2018

08.11.2018.
 
Извођења радова – реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно-историјског наслеђа у Мартоношу ...

Јавна набавка 58/2018

08.11.2018.
 
Услуга коришћења софтвера

Јавна набавка 56/2018

02.11.2018.
 
Набавка услуге организовања манифестације VIII Фестивал Хурке и кобасица ...