Јавна набавка 2/2017

08.02.2017.
 
Hабавка услуга социјалне сахране на територији насеља Хоргош

Јавна набавка 1/2017

07.02.2017.
 
Hабавка напитака из аутомата

Јавна набавка 51/2016

25.01.2017.
 
Услуге  физичког обезбеђења  објекта градске куће и вршење других истоврcних услуга ...

Јавна набавка 54/2016

23.12.2016.
 
Поправка и одржавање моторних возила