Јавна набавка 67/2018

31.12.2018.
 
Набавка и монтажа мобилијара као и поправка постојећих клупа

Јавна набавка 66/2018

24.12.2018.
 
Реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно-историјског наслеђа у Мартоношу ...

Јавна набавка 65/2018

21.12.2018.
 
Услуга мобилне телефоније

Јавна набавка 64/2018

19.12.2018.
 
Изградња система за заливање са одговарајућим електричним инсталацијама ...