Јавна набавка 50/2018

07.09.2018.
 
Набавка рачунарске опреме

Јавна набавка 48/2018

31.08.2018.
 
Израда главног пројекта за повезни водовод код Буки моста (146 м), повезни цевовод у улици Калињин пут (320 м), црпна станица за повећање притиска и израда...

Јавна набавка 47/2018

28.08.2018.
 
Pадови на обележавању државног земљишта