Јавна набавка 54/2019

12.09.2019.
 
Реконструкција и енергетска санација – Дом здравља  Кањижа – амбуланта у Трешњевцу ...

Јавна набавка 53/2019

02.09.2019.
 
Набавка добара: Набавка рачунарске опреме

Јавна набавка 52/2019

30.08.2019.
 
Услуга организовања манифестације – XXX Бербански дани у Хоргошу

Јавна набавка 51/2019

20.08.2019.
 
Услуга организовања манифестације – II Међународни ловачки фестивал у Кањижи ...