EVROPA ZA GRAĐANE

11.10.2017.
 

EURÓPA A POLGÁROKÉRT    EUROPE FOR CITIZENS

2017

„Kamp bez granica – za jednu višebojnu Evropu“
„Tábor határok nélkül – a sokszínű Európa jegyében”
„Camp Without Borders – for a colourful Europe”

Kanjiža, 18 – 26. jun 2017.

TÁBOR HATÁROK NÉLKÜL MAGYARKANIZSÁN »

VÉGET ÉRT A TÁBOR HATÁROK NÉLKÜL »


Képek

 

2013


NAZIV PROGRAMA: Europe for Citizens/EACEA
Ime projekta: EU - Teaching and Learning from Each Other
U okviru projekta realizovana su 12 manifestacija.

 1. PRIGRLIMO EVROPU KAMP - 07-13.07.2013.
 2. MEĐUNARODNI ATLETSKI I PLIVAČKI MARATON, KANJIŽA - 10-11.08.2013.
 3. PRAZNIK NOVOG HLEBA - 23-25.08.2013.
 4. DAN GRADA, KANJIŽA - 18-20.10.2013.
 5. EUROPEAN YEAR OF CITIZENS WORKSHOP, Kanjiža - 15-16.11.2013.
 6. EUROPEAN YEAR OF CITIZENS WORKSHOP, Kanjiža - 23-24.01.2014.
 7. EUROPEAN YEAR OF CITIZENS - Studijsko putovanje i workshop, Sfantu Gheorghe - 24-26.04.2014.
 8. EUROPEAN YEAR OF CITIZENS WORKSHOP, Kanjiža - 07-08.08.2014.
 9. MEĐUNARODNI ATLETSKI I PLIVAČKI MARATON, KANJIŽA - 09-10.08.2014.
 10. PRAZNIK NOVOG HLEBA - 23-25.08.2014.
 11. EUROPEAN YEAR OF CITIZENS - Studijsko putovanje i workshop, Tata - 18-19.09.2014.
 12. DAN GRADA, KANJIŽA - 17-19.10.2014.

Tokom realizacije projekta sledeći alati komunikacije su bili korišćeni:
Baner, roll-up, postavljanje fotografija na internet, objava informacija o projektu na veb-sajtu gradova partnera Kanjiže, članci, izveštaji na internetu, objave u štampanim medijima, TV reportaže. Te izrađen je informativni dokumentarni film o stručnim radionicama projekta i stručnim posetama partner gradovima Kanjiže. Dokumentarac je više puta pušten na kanjiškom Info TV-u. Film je isto tako umnožen na DVD-u.
Kao završni element vidljivosti sastavljena je i jedna trojezična brošura koja isto predstavlja rezultate stručnih konferencija i posete partner gradovima Kanjiže.