Службени лист општине Кањижа – 2019/3

14.02.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛОВА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8365 К.О. ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА        43 ...

Јавни конкурси за закуп непокретности

13.02.2019.
 
На  основу усвојених одлука о покретању поступка за давање у закуп делова непокретности од стране Општинког већа општине Кањижа од дана 13.2.2019. г., Комисија за стамбена...

Јавна расправа о накнадама за коришћење јавне површине

13.02.2019.
 
На основу члана 4. Одлуке о начину спровођења јавне расправе  („Службени лист општине Кањижа”, бр. 18/2017)  Општинско веће општине Кањижа на 100. седници донело је ЗАКЉУЧАК ...

Јавна набавка 3/2019

12.02.2019.
 
Физичко обезбеђење објекта градске куће и oсталих објеката

Конкурс за посебне програме у области спорта

07.02.2019.
 
На основу члана 13. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/2018) и...