Закључак о спровођењу јавне расправе

12.12.2018.
 
На основу члана 4. Одлуке о начину спровођења јавне расправе  („Службени  лист општине Кањижа”, бр. 18/2017)  и предлога Одељења за финансије и буџет и Одељења за...

Позив за подношење понуде "ОАСИС"

11.12.2018.
 
Позивамо Вас за подношење понуде за Услуге пројектовања у пројекту ОАСИС за Парк са рекреативним у угоститељским садржјем за омладински смештај: "Омладински камп" у Кањижи Молили...

Јавна набавка 63/2018

07.12.2018.
 
Набавка горива и мазива

Јавна набавка 62/2018

06.12.2018.
 
Набавка услуге организовања манифестације - Новогодишњи вашар