Информације, линкови државних органа

02.04.2020.
 

Услуге јавне управе и јавне информације од стране државних органа у току ванредног стања

 

Информисање јавности

 1. Све одлуке Владе Републике Србије у вези са COVID-19 на једном месту, на сајту Службеног гласника: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/fp/covid19

 2. Посебна страница за информисање јавности о мерама и иформацијама у вези са COVID-19: https://covid19.rs/.

  1. Статистички подаци о корона вирусу: https://bit.ly/39m4MQ3

  2. Дневни извештаји завода за јавно здравље: https://covid19.rs/objave-centra-za-javno-zdravlje/

 3. Сајт Владе Републике Србије, посебне секције

  1. Вести o COVID-19 у Србији: https://www.srbija.gov.rs/sekcija/453027/covid-19.php

  2. Одлуке из тачке 1.

  3. Посебна COVID-19 страница из тачке 2.

  4. Контакт центри: https://www.srbija.gov.rs/specijal/454317

  5. Инструкције за уплату донација у борби против COVID-19: https://bit.ly/33NZNX6

  6. Списак продавница које раде недељом: https://bit.ly/2ydAdPL

 4. Viber група Владе Републике Србије: https://chats.viber.com/covid19info

 5. Платформа Владе „Буди волонтер“- https://budivolonter.gov.rs/

 6. Подаци о COVID-19 у Србији у отвореном формату („отворени подаци“): https://covid19.data.gov.rs/.

 7. Министарство здравља је увело додатне телефоне епидемиолошких служби: https://bit.ly/2wG6azL, и посебне бројеве телефона свих домова здравља: https://bit.ly/3bw1FX8.

 8. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, списак центара за социјални рад: https://bit.ly/2vTNZ9t

 9. МУП је отворио имејл адресу и телефонску линију у вези са корона вирусом: https://bit.ly/2UJ8mP1

 

Јавне услуге

 1. Отворен контакт центар за притужбе на рад банака у вези са исплатом пензија, isplata.penzija@gov.rs, контакт телефон: 011/7350 560, сајт: https://bit.ly/3anHue7

 2. Јединствени контакт центар за помоћ старим лицима на броју 19920, по питању намирница, лекова и другог у градским и општинским центрима у којима се ангажују волонтери: https://www.srbija.gov.rs/specijal/454317

 3. Дигитална солидарност у току пандемије – информације o бесплатним платформама за учење на даљину, рад од куће, бесплатним онлајн књигама, курсевима, филмовима, музици, телевизијском садржају за време пандемије COVID-19: https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/

 4. Пријаве неправилности инспекцијама о вештачком подизању цена лекова, медицинских средстава и хране: https://bit.ly/3apiR0m

 5. Право на исплату социјалних давања продужено најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање: https://bit.ly/33RgD7F

 6. SOS телефонска линија за психо-социјалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима: https://bit.ly/2yggejz

 7. Пореске олакшице за време ванредног стања: https://bit.ly/3ajOfxk, https://bit.ly/3dEmQbJ

 8. Фонд за иновациону делатност подржао 12 иновативних решења за сузбијање ефеката пандемије: https://bit.ly/2UDg5xW

 9. Електронски дневник - http://www.mpn.gov.rs/elektronski-dnevnik-esdnevnik/. Наставницима је у електронском дневнику омогућено да стекне увид у евиденције о ученику, без могућности увида у оцене из других предмета, а тиме и стицање предрасуда o знању ученика. Ефикасност се огледа у смањењу административног рада наставника, јер се све потребне евиденције налазе на једном месту. Примењено решење омогућава родитељима индивидуални увид у евиденције о ученику путем Интернета.

 10. Учења на даљину:

  1. Распоред онлајн наставе: https://www.rasporednastave.gov.rs/

  2. Емитовање путем јавног сервиса РТС3 и портала РТС Планета: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/

  3. Портал „Моја школа“, додатна подршка ученицима који прате часове на РТС-у и РТС Планети. https://www.mojaskola.gov.rs/

  4. Viber заједница „Моја школа” https://vb.me/MojaSkola.

  5. Контакт центар: 011/735-05-57, 24 часа дневно, са снимљеним информацијама, док су оператери доступни од 8 до 18 часова.

  6. Информације о настави за припаднике националних мањина: https://www.srbija.gov.rs/vest/452892/od-23-marta-onlajn-nastava-i-za-manjine.php

 11. Агенција за привредне регистре:

  1. Корисницима су на располагању eСервиси АПР-а за регистрацију оснивања предузетништва, једночланог и вишечланог ДОО-а, Централна евиденција обједињених процедура за грађевинске дозволе, систем за достављање електронских финансијских извештаја и Централна евиденција стварних власника: https://www.apr.gov.rs/pocetna.1898.html, https://www.srbija.gov.rs/vest/452583/obezbedjeno-nesmetano-obavljanje-poslova-iz-nadleznosti-apr.php

 12. Мере РФЗО за остваривање права из здравственог осигурања без шалтера: https://www.srbija.gov.rs/vest/451992/ostvarivanje-prava-iz-zdravstvenog-osiguranja-bez-saltera.php. РФЗО обавештења услед корона вируса: https://www.rfzo.rs/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1057

 13. Саопштења и информације Републичког завода за статистику су доступни у електронској форми: https://www.srbija.gov.rs/vest/455136/saopstenja-i-informacije-rzs-dostupni-u-elektronskoj-formi.php

 14. Једноставнија процедура за упућивање на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана без претходног достављања захтева послодавца на мишљење репрезентативном синдикату гране или делатности основаном на нивоу Републике, са роком важења најкасније до дана престанка ванредног стања: https://www.srbija.gov.rs/vest/454914/jednostavnija-procedura-za-upucivanje-na-placeno-odsustvo.php

 15. Омогућена електронска предаја документације за остваривање права трудница и породиља: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/porodilje-elektronskim-putem-mogu-da-predaju-dokumentaciju-za-ostvarivanje-naknade-zarade

 16. Услуга eВртић од ове године у целој Србији: https://bit.ly/2JiatE5

  1. Листа предшколских установа: https://bit.ly/3bw6Czs

  2. eВртић уколико је родитељ странац: https://euprava.gov.rs/usluge/5262

 17. Услуга „Исказивање интересовања за упис деце у основну школу“ електронским путем: https://euprava.gov.rs/usluge/5569

 18. Увид у базе Републичког геодетског завода (катастар непокретности), праћење статуса предмета, као и подношење захтева могуће је обавити преко електронске платформе eКатастар: http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/po%C4%8Detna и eШалтер: http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-e%C5%A1alter

 19. Тест самопроцене на корона вирус преко интернета: https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/