Избори 2022

2022.02.24.


Незванични резултати>>

 


 1. Одлука о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије
 2. Пословник о изменама и допунама Пословника општинске изборне комисије општине Кањижа
 3. Пословник Општинске изборне комисије - пречишћен текст
 4. Записници
 5. Одлука о одређивању бирачких места
 6. Решења о проширеном саставу ОИК
 7. Решење о члану и заменику члана посебног састава ОИК за спровођење избора за председника Републике

 8.  Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу

 9.  Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу 

 10. Обавештење политичким субјектима о коришћењу просторија месних заједница

 11. Кодекс понашања чланова и заменика чланова органа за спровођење избора