Процена утицаја на животну средину

31.10.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

30.10.2019.
   
Оделење за грађевинске и инспекцијске послове у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 –...

Решење о постављању привременог заступника

24.07.2019.
 
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа, у поступку експропријације непокретности у катастарским општинама на територији општине Кањижа, ради изградње, пролаза, управљања и...

Обавештење

18.07.2019.
   
Скупштина Републике Србије је донела Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магистралног гасовода граница Бугарске - граница...

Позив

17.07.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: Регионална депонија доо из Суботице, Трг Лазара Нешића бр....