Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Кањижа

17.06.2024.
   
Јавни увид у План детаљне регулације за изградњу нове примопредајне гасне станице У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр....

Јавни увид у План детаљне регулације за изградњу нове примопредајне гасне станице

17.06.2024.
   
У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Друга рата пореза на имовину

07.05.2024.
   
Обавештавамо грађане општине Кањижа да рок за уплату 2. (друге) рате пореза на имовину 2024. године истиче 15. маја 2024. године. Уплата рате врши се у...

Увид у део Јединственог бирачког списка

26.04.2024.
   
На основу члана 14. став 1. и чл. 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9....

Рани јавни увид – нова примопредајна гасна станица „Хоргош“

21.03.2024.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...