Јавна презентација урбанистичког пројекта дела трасе обилазнице

23.02.2024.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу атлетске стазе

23.02.2024.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...

Прва рата пореза на имовину

05.02.2024.
   
Обавештавамо грађане општине Кањижа да рок за уплату 1. (прве) рате пореза на имовину 2024. године истиче 14. фебруара 2024.  године. Уплата рате врши се у...

Јавни увид у Нацрт Планa детаљне регулације подручја соларне електране

03.01.2024.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

Увид у део Јединственог бирачког списка

09.11.2023.
   
ОБАВЕШТЕЊЕ  Грађани са пребивалиштем на територији општине Кањижа могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за територију општине Кањижа, тражити упис, брисање, измену, допуну...