Избори 2023

2023.11.16.


Незванични резултати>>

 1. Записници
 2. ОДЛУКА о одређивању бирачких места на територији општине Кањижа за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине  расписаним за 17. децембар 2023. године
 3. РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Кањижа у проширеном саставу
 4. ОДЛУКА о потписивању финансијских и других докумената
 5. ИЗМЕНА ОДЛУКЕ о потписивању финансијских и других докумената
 6. ОДЛУКА о потписивању финансијских и других докумената везаних за спровођење избора за посланике АПВ 2023. године
 7. Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу
 8. Измена решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу
 9. Решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу 
 10. Измена решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу
 11. Rешење о висини накнаде за трошкове горива за превоз изборног материјала за спровођење избора за народне посланике одржаним 17. децембра 2023. године
 12. Prigovori

  1. Захтев подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике за поништавање гласања на бирачком месту

  2. Захтев подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике за поништавање гласања на бирачком месту

  3. Захтев подносиоца проглашене изборне листе за поништавање гласања на бирачком месту

 13. Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за народне посланике на бирачким местима на територији општине Кањижа
 14. Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине на бирачким местима на територији општине Кањижа

Гласање ван бирачког места