План вршења инспекцијског надзора за месец мај

29.04.2020.
  
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове ће у току месеца  маја 2020. године, вршити инспекцијски надзор у складу са важећим прописима, у свим насељеним местима на...

План вршења инспекцијског надзора за месец април

06.04.2020.
  
Oдељење за грађевинске и инспекцијске послове ће у току месеца  априла 2020. године, вршити инспекцијски надзор у складу са важећим прописима, у свим насељеним местима на...

Обавештење Општинске управе

03.04.2020.
   
Како да остварите контакт са Одељењем за локалну пореску администрацију у току ванредног стања Обзиром да је рад путем непосредног контакта обустављен због актуелне епидемиолошке ситуације,...

Промена у раду Општинске управе општине Кањижа

17.03.2020.
  
Општинска управа општине Кањижа овим путем обавештава све грађане да Услужни центар Општинске управе, од уторка 17. марта 2020. године, неће радити са странкама. Позивамо све грађане који...

Рани јавни увид плана детаљне регулације

10.01.2020.
   
У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Обавештење у вези решења о порезу на имовину

09.01.2020.
   
Одељење за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Кањижа има обавезу да за сваку календарску годину достави обвезницима пореза на имовину решења о порезу на имовину....
  1    ...    3    4    5    ...    31