Јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта

15.01.2018.
  
На основу члана 14. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 5/2015) председник општине Кањижа...

Обавештење о обавези за подношење извештаја

05.01.2018.
  
Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава за пројекaт који је подржан на Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног...

Конкурс за попуњавање положаја начелника општинске управе

20.12.2017.
  
На основу члана 56. став 3. и члана 95. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр....

Обавештење цивилним организацијама из области културе

15.12.2017.
  
Обавештавају се цивилне организације из области културе да предају своје Извештаје о реализацији програма односно пројекта у култури за 2017. годину што пре, а најкасније до...

Обавештење цивилним организацијама о предају своје Извештаје о реализацији програма

15.12.2017.
  
Обавештавају се цивилне организације да предају своје Извештаје о реализацији програма односно пројекта за 2017. годину најкасније до 15. јануара 2018. године. Извештај се достављa на...