Закуп стана у јавној својини

15.11.2017.
  
На основу члана 13. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017) Комисија за стамбена питања именована решењем председника општине бр. 02-142/2017-I/A, ...

Предлог списка стипендиста

13.11.2017.
  
Предлог списка кандидата за доделу стипендије на конкурсу расписаном за стипендирање студената из општине Кањижа за школску 2017/18. годину: 1.            Плетикосић Јохана 2.            Маодуш Марија ...

Конкурс за избор директора Центра за пружање услуга социјалне заштите

09.11.2017.
  
На основу члана 124. став 4.и 5., члана 133. и члана 134. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гл. РС“ бр.24/2011) – у даљем тексту:...

Јавни конкурс за избор директора „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

27.09.2017.
 
На основу члана 36. став 3. и став 4. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/16), члана 200. став 1. тачка 7) Закона о...

Одлука о финансирању невладиних организација

13.09.2017.
  
 поводом II Јавног конкурса за финансирање пројеката невладних организација у 2017. години На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета...