Економско оснаживање избеглица

01.03.2024.
 
На основу члана 11. Правилника о раду комисије, комисија за избор корисника за доделу помоћи  за економско оснаживање избеглица на територији општине Кањижа (у даљем тексту...

Регресирање путних трошкова студената

08.02.2024.
  
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон,...

Конкурс за коришћење бине

29.01.2024.
 
Комисија за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа упућује П О З И В за прикупљање захтева за коришћење бине у 2024. години ...

Годишњи план јавних конкурса за удружења грађана

24.01.2024.
  
На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“,...

Конкурс за доделу студентских стипендија

01.11.2023.
  
На основу члана 8. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.  6/2014 и 30/2020) Председник општине Кањижа  расписује К О Н...