Акт о промени Устава Републике Србије

20.12.2021.
 

 

Одлука о расписивању ребубличког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије 

Акт о промени Устава Републике Србије 

Одлука о утврђивању текста Информације о Акту о промени Устава Републике Србије

 

Спот о референдуму

Поштовани  грађани, обавештавамо вас да ће се 16. јануара 2022. године одржати референдум п потврђивању Акта о промени Устава Републике Србије.

Грађани се на референдуму изјашњавају искључиво о одредбама које се односе на правосуђе, избор судија и јавних тужилаца.

Све остале одредбе Устава нису предмет изјашњавања и остају непромењене.  

Променом Устава предвиђено је укидање првог избора судија на три године.

Судијска функција је стална и траје од избора за судију док судија не наврши радни век.

Разлози престанка функције судије пре времена дефинисани су Уставом.

Судије више неће бирати Народна скупштина већ Високи савет судства који чини 11 чланова: шест судија које бирају судије, четири истакнута правника које бира Народна скупштина и председник Врховног суда.

Представници извршне и законодавне власти више не учествују у избору судија.

Функцију јавног тужилаштва врше Врховни јавни тужилац, главни јавни тужиоци и јавни тужиоци.

Главни јавни тужиоци вршиће функцију садашњих јавних тужилаца, а јавни тужиоци вршиће функцију садашњих заменика јавних тужилаца.

Главне јавне тужиоце и јавне тужиоце више неће бирати Народна скупштина, већ Високи савет тужилаштва који чини 11 чланова: пет јавних тужилаца које бирају главни јавни тужиоци и јавни тужиоци, четири истакнута правника које бира Народна скупштина, Врховни јавни тужилац и министар надлежан за правосуђе.

Циљ промене устава јесте да се обезбеди већа независност, ефикасност и одговорност судства, већа самосталност и одговорност јавног тужилаштва, боља заштита права грађана и јачање владавине права.

Републичка изборна комисија

 

Промотивни видео: