Службени лист општине Кањижа – 2018/7

20.04.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА            205 ...

Одлука о финансирању НВО

19.04.2018.
  
На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,е бр. 12/2008) и   Одлуке о буџету општине...

Службени лист општине Кањижа – 2018/6

19.04.2018.
  
САДРЖАЈ: ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2018. ГОДИНУ              184 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

19.04.2018.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 -...

Службени лист општине Кањижа – 2018/5

18.04.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА У ЛИКВИДАЦИЈИ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ГОДИНЕ ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ ...