Конкурс за јавно информисање

25.05.2017.
  
На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), Правилникa о...

Конкурс за пројекте цркава и верских заједница

25.05.2017.
 
На основу члана 3. и 6. Правилника о суфинансирању цркава и верских заједница на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2016), председник општине Kaњижа...

Листа кандидата за спортске стипендије

23.05.2017.
  
На основу члана 17. став 1. Одлуке о спортским стипендијама („Сл. лист општине Кањижa“, бр. 2/2013) Комисија за доделу стипендија спортистима објављује:   ЛИСТУ ...

Јавна набавка 18/2017

22.05.2017.
 
Услуге организације, координације и спровођења спортске манифестације – пројекта „TÁBOR HATÁROK NÉLKÜL – A SOKSZÍNŰ EURÓPA  JEGYÉBEN” ...