Јавна презентација урбанистичког пројекта

01.03.2021.
   
Одељење за грађевинске послове у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС,...

Обавештење о провери сирене

01.03.2021.
 
Обавештава се јавност да ће се од стране Сектора за ванредне ситуације – Оперативног центра 112 Кикинда, дана 03. марта 2021. у 12.00 часова вршити редовна...

Опремљен боравак за стотину ђака у школи

01.03.2021.
 
Захваљујући донацији Националног савета мађарске националне мањине обновљене су и опремљене учионице за дневни боравак ђака у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Кањижи. У опремање...

Годишњи план јавних конкурса

26.02.2021.
 
На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон) и члана 4. Уредбе о средствима за подстицање...