Јавна набавка 47/2019

18.07.2019.
 
Услуга организовања манифестације Дан новог хлеба

Искључења струје 26. јула

18.07.2019.
 
Oбавештење Електродистрибуције Суботица, Погона из Кањиже: корисници ће због планираних радова на електричној мрежи 26. јула повремено остати без струје у Малом песку у улици Петефи...

ОБАВЕШТЕЊЕ

18.07.2019.
   
Скупштина Републике Србије је донела Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магистралног гасовода граница Бугарске - граница...

Позив

17.07.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: Регионална депонија доо из Суботице, Трг Лазара Нешића бр....

Јавна набавка 45/2019

17.07.2019.
 
Набавка услуга: ПАРТИЦИПАЦИЈА ТРОШКОВА У ПРЕВОЗУ ДЕЦЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ЗА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ОД 01.09.2019. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ ...