Јавна презентација урбанистичког пројекта

03.10.2023.
  
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...

Промена цена комуналних услуга

02.10.2023.
 
Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне...

Награду Про Урбе у Кањижи добија Себастијан Нађ

29.09.2023.
 
На 25. седници скупштине општине Кањижа пред одборницима су се нашле 22 тачке дневног реда, које су представљале разнолике аспекте живота и будућности наше опжтине. Медјутим...

Обавештење

29.09.2023.
 
Обавештавају се грађани општине Кањижа да су предстојећим јавним позивом за реализацију Пројекта о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста...

Давање у закуп дела непокретности

28.09.2023.
  
На основу члана 13. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017, 15/2018 и 1/2019) Комисија за стамбена питања расписује ЈАВНИ...