Службени лист општине Кањижа – 2018/14

23.10.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 103/300 ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ  У ЛН БР. 903 КО КАЊИЖА БЕСТЕРЕТНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ         387 ОДЛУКА...

Конкурс за доделу студентских стипендија

18.10.2018.
  
На основу члана 8. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.  6/2014) Председник општине Кањижа расписује , К О Н К...

Јавни оглас за отуђење непокретности

18.10.2018.
 
На основу члана 99. став 1 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13...

Саопштење у вези јавне безбедности

17.10.2018.
 
У вези дешавања која нарушавају јавну безбедност, посебно безбедност малолетних и у вези са објавама на разним друштвеним мрежама Локална самоуправа Кањиже сматра веома важним да...

Обавештење о упису и увиду у посебан бирачки списак

15.10.2018.
   
Поводом Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени гласник Републике Србије“ број 63/18) који ће се одржати 04.11.2018. године, а на основу...