Процена утицаја на животну средину

15.01.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - Капетански рит доо – Рибарство Кањижа из...

Службени лист општине Кањижа – 2018/18

15.01.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ТЕКУЋИМ ДОТАЦИЈАМА ДОМУ ЗДРАВЉА КАЊИЖА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ИМЕ ДУГА ЗА ЛЕКОВЕ НА...

Цена комунланих услуга

11.01.2019.
  
Обавештење о објављављивању захтева за давање сагласности на цена комуналних услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа: На основу члана 28. став 3. Закона...