Јавни позив за доделу ауто-седишта за децу

08.06.2023.
 
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон),...

Обавештење о провери сирене

05.06.2023.
 
Обавештава се јавност да ће се од стране Сектора за ванредне ситуације, Оперативног центра 112 Кикинда вршити редовна провера исправности сирена за узбуњивање емитовањем знака „ПРЕСТАНАК...

Јавни оглас за отуђење стана у Хоргошу

02.06.2023.
  
На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017,  95/2018 и 153/2020),...

Општина Кањижа организује акцију прикупљања електронског отпада

01.06.2023.
 
Општина Кањижа организује акцију прикупљања електронског отпада на територији месних заједница општине. Селективно прикупљање отпада и правилно одлагање електричног отпада изузетно су важне са еколошког аспекта...

Обавештење жетеоцима у Општини Кањижа

01.06.2023.
 
Као сваке године, и ове ће се морати извршити технички преглед у погледу противпожарне заштите свих комбајна и трактора, који врше превоз семена и сламе као...