Хемијски третман дивљег кестена

21.06.2021.
 
Локална самоуправа Кањиже обавештава грађане Кањиже да је хемијски третман против минера листа дивљег кестена предвиђен у периоду између 22. јуна и 24. јуна 2021. године....

У Кањижи се обележава Дан Полиције

21.06.2021.
 
Поводом Дана Министарства, Славе и Дана Полиције oдржаће се презентација полиције уз показне вежбе и свечана примопредаја службеног пловног возила 23.06.2021. године (среда), од 12:00 до...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

21.06.2021.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

21.06.2021.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Кањижа подржала културна друштва

17.06.2021.
 
У укупној вредности од 1,4 милиона динара општина Кањижа подршала је 20 културних друштава.  Удружења из области културе која делују на подручју општине Кањижа овога...