Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

12.01.2021.
  
Влада Републике Србије је издала саопштење о начину исказивања интересовања за вакцинисање против COVID-19.  Попуњавањем једноставног упитника исказујете интересовање да примите вакцину против COVID-19. ...

Давање у закуп државног земљишта 2020 - у првом кругу

12.01.2021.
 
У 2020-ој години управа за пољопривредно земљиште, у циљу поједностављивања процеса закупа пољопривредног земљишта у државној својини, развила је веб апликацију „Дигитално јавно надметање“, која ће...

Обавештење о увођењу у војну евиденцију

12.01.2021.
 
Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у...

Буџет општине усвојен на електронској седници

31.12.2020.
 
Буџет општине Кањижа за 2021. годину одборници Скупштине општине усвојили су на 5. седници која је одржана 30. децембра у електронској форми, због епидемиолошке ситуације. Утврђени...

Службени лист општине Кањижа – 2020/32

30.12.2020.
  
САДРЖАЈ ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КАЊИЖА  ЗА ПЕРИОД 2021-2027. 1022 ОДЛУКА О ТЕКУЋИМ ДОТАЦИЈАМА ДОМУ ЗДРАВЉА КАЊИЖА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА...