Јавна презентација урбанистичког пројекта

15.07.2019.
  
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Јавна набавка 46/2019

12.07.2019.
 
Услуга организовања манифестације – Дан села у Малом Песку

Искључења струје 15. јула

12.07.2019.
 
Oбавештење Електродистрибуције Суботица, Погона из Кањиже: корисници ће због планираних радова на електричној мрежи 15. јула повремено остати без струје у Хоргошу у улици Његошева од...

Обавештење о начину остваривања права коришћења државног земљишта без накнаде у 2020. години

11.07.2019.
 
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања...

Обавештење о начину остваривања права пречег закупа државног земљишта у 2020. години

11.07.2019.
 
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима...