Преглед штампе

У рубрици "Преглед штампе" обљављујемо медијске материјале на српском и мађарском језику који се налазе на интернету и који Вас информишу о најважнијим догађајима општине.
Подршка организацијама цивилног друштва
Улагања у инфраструктуру
Технолошке иновације у заштити животне средине у општини Кањижа
Нови трактор, нов намештај
Гради се нова атлетска стаза