Преглед штампе

У рубрици "Преглед штампе" обљављујемо медијске материјале на српском и мађарском језику који се налазе на интернету и који Вас информишу о најважнијим догађајима општине.
Прослава Дана општине Кањижа
Рвачка академија у Кањижи- капитално улагање за будућност талената
Завршава се проширење водовода у Малим Пијацама
Одржана 68.”Колонија књижевника“ у Кањижи
Говор председника општине, Роберта Фејстамера