Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Кањижа

17.06.2024.
   
Јавни увид у План детаљне регулације за изградњу нове примопредајне гасне станице У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр....

Јавни увид у План детаљне регулације за изградњу нове примопредајне гасне станице

17.06.2024.
   
У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Јавни оглас за давање у закуп земљишта за постављање монтажне гараже на територији КО Кањижа

04.06.2024.
 
На основу члана 6. Одлуке о давању на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 26/20) Комисија за спровођење...

Улагања у инфраструктуру

29.05.2024.
 
У Кањижи, поред Великог гробља, ускоро ће пут бити проширен на дужини од 980 метара. Инвестиција је високе вредности, 37,9 милиона динара, а реализује се уз...

Технолошке иновације у заштити животне средине у општини Кањижа

28.05.2024.
 
Општина Кањижа је обезбедила нову опрему за пречишћавање ваздуха општинским институцијама које посећује велики број људи, рекао је на прес конференцији Зоран Томин, члан Општинског већа...