Студија процене утицаја

18.09.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - Генеза доо из Кањиже, ул. Вука Караџића бб.,...

Jавни радови у Општини Кањижа

23.08.2017.
 
На јавним радовима у кањишкој општини упослена је на четири пројекта 61 особа са евиденције Национале службе за запошљавање, за шта су средства у износу од...

Студија процене утицаја, интегралнa дозволa за отпад

21.08.2017.
 
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - Предузетник Шаму Акош власник предузетничке радње „Металоливац-Шаму“ за...

Cтудија процене утицаја

14.08.2017.
  
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - Сабо Виктор из Малог Песка, ул. Републиканска бр....

Cтудија процене утицаја

24.07.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - Општина Кањижа из Кањиже, Главни трг бр 1.,...