Влада подржава општину Кањижа

29.12.2017.
 
Влада Србије наменила је 50 милиона динара подршке за општину Кањижа у намену обнове и проширења пречистача. О учешћу Владе Србије и сарадњи са општином...

У Адорјану при крају обнова водоводне мреже

06.12.2017.
 
Радове на реконструкцији водоводне мреже у Адорјану који су у завршној фази, обишли су председник кањишке општине Роберт Фејстамер и члан Општинског већа задужен за комуналну...

Захтев ЈП „Комуналац“ у вези цена услуга

01.12.2017.
 
На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) објављује се Захтев Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“...

Закуп стана у јавној својини

15.11.2017.
  
На основу члана 13. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017) Комисија за стамбена питања именована решењем председника општине бр. 02-142/2017-I/A, ...

Студијe процене утицаја

14.11.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - Доо Телек Паприка из Мартоноша, ул. Маршала Тита...