Јавна презентација урбанистичког пројекта

23.03.2017.
  
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009...

Cтудија процене утицаја

28.02.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да НИС а.д. из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12....

Саопштење

01.02.2017.
 
Фото: илустрација На територији Општине Кањижа су главни путеви посољени у две етапе: 31. јануара од 23.00 часова до 1. фебруара 03.00 часова,и касније од...

Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта

12.01.2017.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...