Јавна презентација Урбанистичког пројекта

08.07.2020.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Нова улагања на територији општине

08.06.2020.
 
У Малим Пијацама, на парцели која је купљена за потребе будуће црпне станице, општински челници Кањиже и директор „Потиских водовода” из Хоргоша представили су  реализацију заједничког...

Конкурс за спровођење јавних радова

05.06.2020.
   
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  („Сл.гласник РС“ 36/09, 88/10 и 38/15 и 113/17), члана 11...

Замена водоводне мреже у Кањижи

22.05.2020.
 
Радове су обишли Роберт Фесјтамер, председник општине, Марко Ждеро, члан општинског већа задужен за комуналну област, као и Душан Глишић, директор „Потиских водовода". У улици...

Промена цена привредног друштва "Потиски водоводи"

19.05.2020.
 
На основу члана 28. став 3. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) објављује се захтев привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA...