Јавни позив за постављање монтажних гаража

15.06.2022.
 
На основу члана 6. Одлуке о давању на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 26/20) Комисија за спровођење...

Јавна седница за увид у Нацрт Регионалног просторног плана

03.06.2022.
  
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка,...

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова

19.05.2022.
  
Прелиминарна листа директних корисника >>   На основу члана 15. став 1. и 2. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и...

Промена цена комуналних услуга – Потиски водоводи

16.05.2022.
  
Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

05.05.2022.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...