Јавни оглас за отуђење непокретности

03.10.2019.
 
На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана...

Обустава испоруке гаса

06.09.2019.
  
ЈП Србијагас обавештава грађaне да дана 11.09.2019. на територији Општине Кањижа неће бити гаса у следћеим местима: Кањижа, Трешњевац, Велебит, Зимонић, Адорјан, Тотово Село, док ће...

Обавештење

18.07.2019.
   
Скупштина Републике Србије је донела Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магистралног гасовода граница Бугарске - граница...

Позив

17.07.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: Регионална депонија доо из Суботице, Трг Лазара Нешића бр....

Јавни конкурси за закуп непокретности

14.06.2019.
  
Комисија за пословни простор расписује јавне огласе за прикупљање писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини. Пријаве са документацијом подносе се у...