Рани јавни увид плана детаљне регулације

10.01.2020.
   
У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Свечана предаја трга

06.01.2020.
  
9. јануара 2020. године, у четвртак од 11.00 часова ће се одржати свечана предаја реконструисаног трга у кањижи између А и Б блока Унидома. Догађају присуствоваће...

Отказује се свечана предаја обновљеног трга

19.12.2019.
  
Локална самоуправа Кањиже обавештава јавност да је данашња свачана предаја трга у Кањижи отказана због техничких разлога. Нов датум се очекује након празника у јануару. ...

Процена утицаја на животну средину

18.12.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

Свечана предаја трга

16.12.2019.
  
19. децембра, у четвртак од 11.00 часова ће се одржати свечана предаја реконструисаног трга у кањижи између А и Б блока Унидома. Догађају присуствоваће Игор Мировић...