Cтудија процене утицаја

17.07.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - Предузетник Богнар Жолт власник ауто сервиса „Ауто-Богнар“, из...

Кањижа и Сегедин улажу у пречистач воде

01.06.2017.
 
Председник кањишке општине Роберт Фејстамер и директор Водопривредног јавног предузећа „Ативизиг“ из Сегедина др Петер Козак потписали су споразум о партнерској сарадњи чији је основни циљ...

Боља чесмовача из нових цеви

12.05.2017.
 
Радови на санацији водоводне мреже на подручју општине који се изводе на две локације, у Кањижи и Адорјану, приводе се крају. У Кањижи се обнавља цевовод...

Cтудија процене утицаја

03.05.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - Општина Кањижа из Кањиже, Главни трг бр 1.,...

Cтудија процене утицаја

11.04.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: – Генеза доо из Кањиже, ул. Вука Караџића бб.,...