Cтудија процене утицаја

11.04.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: – Генеза доо из Кањиже, ул. Вука Караџића бб.,...

Cтудија процене утицаја

04.04.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: – Одсек за грађевинске и инспекцијске послове издало је...

Одлука о додели средстава за јавне радове

04.04.2017.
  
На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Кањижа, мишљења Локалног Савета за запошљавање, као и предлога Комисије за спровођење Локалног акционог плана запошљавања општине Кањижа за...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

31.03.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

23.03.2017.
  
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009...