Јавни оглас за отуђење непокретности

16.10.2020.
  
На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана...

План детаљне регулације туристичко спортско рекреационог комплекса у Орому

16.06.2020.
 
Оделење за грађевинске и инспекцијске послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 –...

Јавни оглас за отуђење непокретности

15.05.2020.
  
На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

28.02.2020.
 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Одељење за грађевинске и инспекцијске послове при Општинској управи општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и...

Свечана предаја трга

06.01.2020.
  
9. јануара 2020. године, у четвртак од 11.00 часова ће се одржати свечана предаја реконструисаног трга у кањижи између А и Б блока Унидома. Догађају присуствоваће...