Свечана предаја трга

06.01.2020.
  
9. јануара 2020. године, у четвртак од 11.00 часова ће се одржати свечана предаја реконструисаног трга у кањижи између А и Б блока Унидома. Догађају присуствоваће...

Отказује се свечана предаја обновљеног трга

19.12.2019.
  
Локална самоуправа Кањиже обавештава јавност да је данашња свачана предаја трга у Кањижи отказана због техничких разлога. Нов датум се очекује након празника у јануару. ...

Свечана предаја трга

16.12.2019.
  
19. децембра, у четвртак од 11.00 часова ће се одржати свечана предаја реконструисаног трга у кањижи између А и Б блока Унидома. Догађају присуствоваће Игор Мировић...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

27.08.2019.
 
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Успешна реализација пројекта: Израда пројектно-техничке документације измештања дела главног канала K-IX-O „Стари Кереш“

26.08.2019.
 
Општина Кањижа је у мају 2019. године успешно конкурисала  код Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Назив пројекта је био: Израда пројектно-техничке...