Контакт


Општина Кањижа
Кањижа (24420), Главни трг 1.

Телефон: 875-166
Помоћу следећег обрасца можете да нам пошаљете поруку: