Контакт


Општина Кањижа
Кањижа (24420), Трг Главни бр 1

Телефон: 024 4 875-166
Помоћу следећег обрасца можете да нам пошаљете поруку: