Извештај о извршењу Одлуке о буџету (јануар-јун)

20.11.2020.
  
На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015, 99/2016,...

Обавештење о уплати четврте рате пореза на имовину

12.11.2020.
   
Обавештавамо грађане општине Кањижа да  рок за уплату 4. (четврте) рате пореза на имовину 2020. године истиче 15. новембра 2020 године. Сагласно одредбама Закона о...

Обавештење о уплати треће рате пореза на имовину

07.08.2020.
   
Обавештавамо грађане општине Кањижа да  рок за уплату 3. (треће) рате пореза  на имовину 2020. године истиче 15. августа 2020 године. Сагласно одредбама Закона о...

Пријава некатегорисаних угоститељских објеката за смештај

05.08.2020.
   
Према Закону о угоститељству, пружаоци услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту пре него што почну ову делатност дужни су да изврше пријаву код јединице локалне самоуправе...

Имејл за пријем електронских рачуна

29.07.2020.
   
У складу са чланом 9. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019) и чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006...