SEEMIG

13.06.2013.
  

Општина Кањижа је укључена као један од партнера на пројекту Управљање миграцијама и последице миграција у Југоисточној Европи – транснационалне активности ка стратегијама заснованим на документацији (SEEMIG), којим руководи Завод за статистику Мадјарске. SEEMIG је стратешки пројекат финасиран у оквиру програма Европске уније за Југоисточну Европу. Овај пројекат је интердисциплинаран и истовремено је теоријски, аналитички и практично оријентисан. Спроводи се у осам држава. Поред општине, као партнери из Србије на реализацији пројекта су укључени и Републички завод за статистику и Институт друштвених наука. Пројекат траје од јуна 2012. до новембра 2014. године.