Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

14.01.2021.
 
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

Обавештење о увођењу у војну евиденцију

12.01.2021.
 
Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у...

Празнична честитка председника општине

24.12.2020.
 
Поштовани грађани, драги кањижани, Ове године наша заједница се суочила са неочекиваним изазовима. Потешкоће и ограничавања су утицали и утичу и сада на наше животе. ...

Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

22.12.2020.
 
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

Отуђење непокретности јавним надметањем

10.12.2020.
  
На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана...