Позив за подношење захтева за коришћење бине

23.03.2017.
 
Комисија за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа упућује позив за прикупљање захтева за коришћење бине у 2017. години 1. Предмет овог позива је...

Конкурс за регресирање путних трошкова

07.03.2017.
  
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 др.закон и 101/2016), члана 71. став 1....

Јавни оглас за отуђење превозног средства

07.03.2017.
 
Комисија за отуђење покретне ствари - превозног средства из јавне својине општине расписује   Ј А В Н И    О  Г  Л  А  С ...

Обавештење: Увид у Јединствени бирачки списак

06.03.2017.
   
На основу Одлуке о расписивању избора за председника Републике број 013-541/17 („Службени гласник РС“, бр. 15/17), члана 2. Закона о избору председника Републике („Сл. гласник РС“,...

Саопштење о оверавању потписа, рукописа и преписа

02.03.2017.
   
Општинска управа општине Кањижа обавештава јавност да због измене закона од 1. марта не врши оверавање потписа, рукописа и преписа. Сагласно одредбама  члана 29. Закона о...