Слободне вакцине у Кањижи

22.04.2021.
  
Дом здравља Кањижа обавештава грађане општине да ће у институцији 22. и 23. априла бити омогућена вакцинација без претходне пријаве. Фајзер вакцина  је обезбеђена за све...

Оглашавање јавног увида

06.04.2021.
 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије оглашава јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени...

Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

01.04.2021.
 
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004...

Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

01.04.2021.
 
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004...

Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

30.03.2021.
 
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр....