Упозорење за екстремно високе температуре

10.07.2017.
  
Обавештавамо грађане општине Кањижа да је Републички хидрометеролошки завод издао прогнозу и упозорење у коме се каже: „Од Републичког хидрометеоролошког завода добили смо упозорење на...

Позив на пријаву штете настале услед олује и града

27.06.2017.
   
Одсек за привреду и развој обавештава грађане да штету коју је 23. јуна проузроковала олуја и град на стамбеним, привредним објектима, оруђима и на пољопривредним културама,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

16.06.2017.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

База података о стамбеним заједницама

16.06.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове, Одељења за привреду, финансије и развој, Општинска управа општине Кањижа, решавајући по упутству МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНСФРАСТРУКТУРЕ, Сектора за...

Јавни оглас за давање у закуп непокретности

26.05.2017.
 
На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016)  члана 6. 7. и 12....