Обавештење о начину остваривању права коришћења без плаћања накнаде државног земљишта за 2023. годину на територији општине Кањижа

24.06.2022.
  
          У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима...

Обавештење о начину остваривања права пречег закупа државног земљишта у 2023. година на територији општине Кањиже

24.06.2022.
  
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др закон) и Правилником...

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе у попису

24.06.2022.
 
  Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ   ...

Стoп паљењу ватре на отвореном

09.06.2022.
 
Немојте спаљивати биљне остатке. Сачувајмо земљиште за будуће генерације! Спаљивање стрних усева, смећа и биљних остатака је забрањено Законом о заштити од пожара (члан 50.)....

Јавна седница за увид у Нацрт Регионалног просторног плана

03.06.2022.
  
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка,...