Обавештење: Увид у Јединствени бирачки списак

06.03.2017.
   
На основу Одлуке о расписивању избора за председника Републике број 013-541/17 („Службени гласник РС“, бр. 15/17), члана 2. Закона о избору председника Републике („Сл. гласник РС“,...

Саопштење о оверавању потписа, рукописа и преписа

02.03.2017.
   
Општинска управа општине Кањижа обавештава јавност да због измене закона од 1. марта не врши оверавање потписа, рукописа и преписа. Сагласно одредбама  члана 29. Закона о...

Cтудија процене утицаја

28.02.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да НИС а.д. из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12....

Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта

12.01.2017.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Студија процене утицаја

10.01.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе опстине Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: – Служба за инспекцијско-надзорне послове издало је решење по...