Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта

12.01.2017.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Студија процене утицаја

10.01.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе опстине Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: – Служба за инспекцијско-надзорне послове издало је решење по...

Cтудија процене утицаја

21.12.2016.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: – НИС а.д. из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12....

Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације

14.12.2016.
   
У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...