Cтудија процене утицаја

03.05.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - Општина Кањижа из Кањиже, Главни трг бр 1.,...

Cтудија процене утицаја

11.04.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: – Генеза доо из Кањиже, ул. Вука Караџића бб.,...

Cтудија процене утицаја

04.04.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: – Одсек за грађевинске и инспекцијске послове издало је...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

31.03.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009...

Обавештење: Увид у Јединствени бирачки списак

06.03.2017.
   
На основу Одлуке о расписивању избора за председника Републике број 013-541/17 („Службени гласник РС“, бр. 15/17), члана 2. Закона о избору председника Републике („Сл. гласник РС“,...