Студија процене утицаја

18.09.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - Генеза доо из Кањиже, ул. Вука Караџића бб.,...

Cтудија процене утицаја

24.07.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - Општина Кањижа из Кањиже, Главни трг бр 1.,...

Сузбијање комараца

24.07.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа обавештава грађане наше општине да, уколико метеоролошке прилике буду повољне, у периоду од 24.07.2017. до 05.08.2017....

Cтудија процене утицаја

17.07.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - Предузетник Богнар Жолт власник ауто сервиса „Ауто-Богнар“, из...

ЈАВНИ УВИД - БЛОК 24

13.07.2017.
  
Република Србија Аутономна Покрајина Војводинa Oпштинa Кањижа, Општинска управа општине Кањижа Одељење за привреду, финансије и развој Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Кањижа у складу...