Имејл за пријем електронских рачуна

29.07.2020.
   

У складу са чланом 9. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019) и чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020) општина Кањижа, као корисник буџетских средстава, у обавези је да прима рачуне/фактуре (књижна одобрења, књижна задужења, ситуације, авансни рачуни и др.) у електронском облику које морају бити потврђене од стране одговорног лица које својим потписом или другом идентификационом ознаком потврђује веродостојност рачуноводствених исправа у складу са законом.

У складу са наведеним општина Кањижа отворио је имејл-адресу за пријем електронских рачуноводствених исправа: racun@kanjiza.rs те Вас молимо да убудуће користите ову имејл-адресу.

Молимо Вас да на наведену имејл-адресу достављате и предрачуне/профактуре.

Контакт особе:

Чила Ердељи, тел: 024/875-166 лок. 206

Хермина Нађ, тел: 024/875-166 лок. 216Обавештење о пријему електронских фактура