Листа дефицираних занимања

18.05.2018.
 
На основу члана 10. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2014) Комисија за студентске стипендије на седници одржаној 17. маја 2018....

Конкурси Министарства одбране за пријем кадета и ученика

23.02.2018.
 
Министарство одбране Републике Србије, Сектор за људске ресурсе, Управа за кадрове расписује конкурсе за пријем кандидата у Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске академије, као и...

Конкурс за регресирање путних трошкова студената

30.01.2018.
 
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 др.закон и 101/2016), члана 71. став 1....

Одлука о додели студентских стипендија

28.11.2017.
 
На основу члана 13. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2014) председник општине доноси О  Д  Л  У  К  У ...

Предлог списка стипендиста

13.11.2017.
  
Предлог списка кандидата за доделу стипендије на конкурсу расписаном за стипендирање студената из општине Кањижа за школску 2017/18. годину: 1.            Плетикосић Јохана 2.            Маодуш Марија ...