Конкурс за пријављивање кандидата у Попису пољопривреде

2023.08.15.


Прелиминарна листа кандидата за пописиваче у Попису пољопривреде 2023 који се позивају на обуку објављена је на вебсајту Завода за статистику и пописа пољопривреде на линку:  


https://www.stat.gov.rs/vesti/20230901-preliminarna-lista-popisivaca/


На прелиминарну листу, незадовољни кандидати могу да пошаљу приговор до суботе, 2. 9. 2023. до 16.00 часова искључиво имејлом. Списак имејлова, на које кандидати могу да пошаљу приговор, је доступан уз прелиминарну листу.

 

Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче

Вест о Конкурсу за пријављивање кандидата за потребе Пописа пољопривреде 2023. 

Процедура за избор пописивача

Буди пописивач у Попису пољопривреде 

Законска основа
Попис се спроводи у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС“, бр. 76/21). 
Јединице посматрања
Јединице посматрања у Попису пољопривреде 2023.  су пољопривредна газдинства територији Републике Србије, без обзира на статус (породична газдинства, газдинства правних лица и предузетника). 
Предмет пописа и метод прикупљања података
Како се Попис пољопривреде 2023. спроводи по модуларном принципу, основна обележја о пољопривредним газдинствима: идентификациони подаци газдинства, земљишни фонд и категорије коришћења пољопривредног земљишта, подаци о радној снази и подаци о броју стоке прикупљају се потпуним обухватом јединица посматрања. Подаци о органској производњи и примењеним мерама руралног развоја биће преузети из административног извора - евиденције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Подаци за остала обележја (наводњавање површина под усевима, начин држања стоке, обрада и одржавање земљишта, употреба ђубрива, пољопривредни објекти, механизација и опрема) биће прикупљени на узорку.
Подаци ће се прикупити методом интервјуа на терену, од 1. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава. Пописивачи ће податке уносити директно у електронски Упитник на лаптопу. Газдинства правних лица моћи ће да се попишу самостално, уносом података у веб-Упитник. 
Финансирање и организација Пописа
Попис пољопривреде 2023. припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику.
Планирано је да у Попису пољопривреде 2023. учествује око 3 000 пописивача, 300 општинских и 16 регионалних координатора. 
Избор пописивача
Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за пописиваче објављује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (www.stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs.), као и у средствима јавног информисања. 
Електронско пријављивање врши се од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године, преко апликације која је доступна само на сајтовима Завода: www.stat.gov.rs и popispoljoprivrede.stat.gov.rs. Рангирање кандидата за пописиваче за обуку врши се према бодовима оствареним пријавом и на интервјуу. Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 7. септембра 2023. године на сајтовима Завода, на сајтовима општина и на видном месту у седиштима Пописних комисија. Завршна селекција пописивача врши се на основу успеха на петодневној обуци која ће се реализовати у једном од два термина у периоду од 18. до 29. септембра.
Избор, обука и ангажовање кандидата биће у складу са Процедуром за избор пописивача коју је прописао и на сајту popispoljoprivrede.stat.gov.rs објавио Републички завод за статистику,  у циљу транспарентности самог процеса и избора најбољих кандидата који ће моћи да одговоре на сложене методолошке захтеве овог Пописа.  
Обавеза учешћа у Попису и заштита података
Учешће у Попису је обавезно, а посебна пажња, у свим фазама реализације Пописа,  посветиће се заштити података. Сви непосредни извршиоци Пописа дужни су да поступају у складу са законом и да податке до којих долазе у току пописивања чувају као пословну тајну. Свако одбијање давања података или давање нетачних података и свака злоупотреба службених статистичких података  повлачи прекршајну одговорност, у складу са законом.
У циљу благовременог информисања, сви заинтересовани, а посебно кандидати за пописиваче, могу да прате  веб-сајт: https://popispoljoprivrede.stat.gov.rs/ где се могу наћи све потребна и актуелна обавештења, као и припремљени методолошки инструменти за спровођење Пописа пољопривреде 2023.