Јавна расправа поводом нацрта одлуке која се односи на обрачун пореза на имовину за 2017. годину

15.11.2016.
   
У складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн.,...

Предлог Одлуке о буџету за 2016. годину

21.12.2015.
   
Одсек за финансије, буџет и локалну пореску администрацију организује јавну расправу у вези предлога Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину, која ће бити одржана...
  1    2