НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ: МАРИЈА МИЛОВАНОВИЋ

Телефон: (024) 875-166, локал: 220
Факс: (024) 873-016
Е-маил: marijam@kanjiza.rs

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Руководилац Одељења: КОРНЕЛИЈА ФЕЈСТАМЕР
Телефон: (024) 4877-442, локал:209
Факс: (024) 873-016
Мејл:nella@kanjiza.rs

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац Одељења: АТИЛА ШАФРАЊ
Телефон: (024) 875-166, локал: 246
Факс: (024) 873-016
Мејл: sati@kanjiza.rs.rs

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Руководилац Одељења: ТАМАШ ПАКАИ
Телефон: (024) 875-166 и 873-353
Факс: (024) 873-016
Мејл: ptamas@kanjiza.rs

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Руководилац Одељења: БРАНИСЛАВ ТЕРЗИЋ
Телефон: (024) 875-166, локал: 211
Факс: (024) 873-016
Мејл: bane@kanjiza.rs

5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац Одељења: АТИЛА КАСА
Телефон: (024) 873-248
Факс: (024) 873-016
Мејл: akasa@kanjiza.rs
Одлуком Скупштине општине Кањижа за САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА одређен КАСА АТИЛА дипломирани правник из Кањиже. Саветнику за заштиту права пацијената можете да се обратите лично , понедељком и уторком од 08.00 до 14.00 часова у канцеларији бр. 9. Градске куће у Кањижи, Главни Трг. бр. 1, телефоном позивом броја 024-875-166 локал 229 , писмено путем поште или електронске поште на адресу akasa@kanjiza.rs.

Месне канцеларије:

1. Месна канцеларија Адорјан, за насељено место Адорјан, 29. Новембар бр. 1.
Вајда Каталин - 884-006
2. Месна канцеларија Хоргош, за насељено место Хоргош, Кањишки пут 1.
Денч Хајналка - 792-011
3. Месна канцеларија Мале Пијаце за насељено место Мале Пијаце, улица Арањ Јаноша б.б.
Сарапка Анико - 882-240
4. Месна канцеларија Мартонош за насељена места Мартонош и Мали Песак, Трг слободе 1.
Фараго Зита - 4880-001
5. Месна канцеларија Ором за насељена места Ором, Ново Село и Долине, Велили пут 208.
Леко Роберт - 799-001
6. Месна канцеларија Трешњевац за насељено место Трешњевац, Маршала Тита 75.
Бата Ференц - 883-001
7. Месна канцеларија Тотово Село за насељено место Тотово Село, Кошутова бр. 1.
Бата Ференц - 064 806-2085
8. Месна канцеларија Велебит за насељено место Велебит, Ђуре Мандарића 14.
Ђаковић Миодраг - 885-530

6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Руководилац Одељења: НАТАЛИЈА МИХАЉИ
Телефон: (024) 875-166, локал:230
Факс: (024) 873-016
Мејл: natalia@kanjiza.rs