НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ: МАРИЈА МИЛОВАНОВИЋ

Телефон: (024) 4 875-166, локал: 220
Факс: (024) 4 873-016
e-маил: marijam@kanjiza.rs

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Руководитељка одељења: КОРНЕЛИА ФЕЈСТАМЕР
Телефон: (024) 4 875-166 (локал: 230)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: nella@kanjiza.rs

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одељења: БАЛАЖ БАЈТАИ
Телефон: (024) 4 875-166 (локал: 238)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: balage@kanjiza.rs.rs

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одељења: ДАНИЕЛ НАЂ НЕМЕДИ
Телефон: (024) 4 875-166 (локал: 225)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: daniel@kanjiza.rs.rs

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Руководилац одељења: ТАМАШ ПАКАИ
Телефон: (024) 4 875-166 и 4 873-353
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: ptamas@kanjiza.rs

5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Руководитељка одељења: НАТАЛИЈА МИХАЉИ
Телефон: (024) 4 875-166 (локал: 219)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: natalia@kanjiza.rs

6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одељења: АТИЛА КАСА
Телефон: (024) 4 875-166
Факс: (024) 4 873-016
e-маил: akasa@kanjiza.rs

7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Руководитељка одељења: РОЖА ОЛАХ
Телефон: (024) 4 875-166 (локал: 302)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: o.roza@kanjiza.rs

- ОДСЕК ЗА ИНФОРМАТИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одсека: НОРБЕРТ ХАРМАТ
Телефон: (024) 4 875 166 (локал: 237)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: norbi@kanjiza.rs