Телефонски бројеви

27.09.2017.
 


Преглед бројева директних телефона и локала Општинске управе општине Кањижа и Службе за катастар непокретности