Јавни позиви за учешће на јавним расправама

03.12.2019.
  
Општинско веће општине Кањижа на 130. седници одржаној дана 2. децембра 2019. године упућује ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету...

Извештај о извршењу Одлуке о буџету

21.11.2019.
 
На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др....

Извештај о извршењу Одлуке о буџету

26.09.2019.
 
На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др....