Стање дуга пореских обвезника

08.11.2017.
 

Стање дуга у трећем кварталу 2017. године по свим изворним јавним приходима:

Стање дуга правних лица

Стање дуга физичких лица

Стање дуга у другом кварталу 2017. године по свим изворним јавним приходима:

Стање дуга правних лица

Стање дуга физичких лица

Стање дуга у првом кварталу 2017. године по свим изворним јавним приходима:

Стање дуга правних лица

Стање дуга физичких лица

 

Правни основ објављивања