Обавештење о бирачком праву према месту пребивалишта на дан 3. јула 2023.

16.05.2024.
  
Дана 10. маја 2024 године донет је Закон о допунама Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'',бр.44/24) који је ступио на снагу 11.маја 2024 године. ...

Позив угоститељима за учешће на манифестацији

09.08.2023.
 
Општина Кањижа и ове године 20. августа 2023. године организује традиционалну манифестацију „Дан Светог Стефана и Празник Новог хлеба“ у центру насеља Кањиже. Комисија за организацију...

Право на упис имена на језику националне мањине

21.01.2022.
 
Обавештавају се грађани да је чланом 17. став 1. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/2009, 145/2014 и 47/2018) прописано да се лично име...

Провера личних података уписаних у Јединствени бирачки списак

02.12.2021.
   
На основу члана  14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом...

Јавни позив за посебне програме у области спорта

24.02.2021.
  
На основу члана 13. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/2018) и...