Докумнети одељењаЈавни позиви за учешће на јавним расправама

03.12.2019.
Општинско веће општине Кањижа на 130. седници одржаној дана 2. децембра 2019. године упућује ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету...

Јавна расправа поводом нацрта одлуке која се односи на обрачун пореза на имовину за 2017. годину

15.11.2016.
У складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн.,...
  1    2