Одељење за општу управу и заједничке послове


Руководилац одељења: АТИЛА КАСА
Телефон: (024) 4 875-166
Факс: (024) 4 873-016
е-маил:: akasa@kanjiza.rsДокументи


САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Атила Каса, дипл. правник
Број моб. тел. 064/ 80 62 111
Фиксни телефон: 024/ 4 875 166 локал 229
Адреса:
Општинска управа општине Кањижа
Одељење за општу управу и заједничке послове
Трг Главни бр. 1
Канцеларија 9 - приземље

Заштита права пацијената

Заштита права пацијената сагласно Закону о правима пацијената у општини Кањижа, обезбеђује се преко саветника права пацијената и Савета за здравље.
Пацијенти/грађани који сматрају да им је повређено појединачно право у области здравствене заштите, могу се обратити саветнику права пацијената, који је дужан да утврди све околности и чињенице у вези са приговором и достави извештај подносиоцу приговора.
Приговор се може поднети за сваку повреду права причињену у здравственој установи, приватној пракси, високошколској установи здравствене струке која обавља здравствену делатност, другом правном лицу које обавља и одређене послове из здравствене делатности и здравственог осигурања на територији општине Кањижа.
Уколико је подносилац приговора незадовољан извештајем саветника права пацијената, може се обратити Савету за здравље, који је дужан да поступи по приговору и достави извештај подносиоцу.УПИТ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК
https://upit.birackispisak.gov.rs/


УПИТ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК
https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/

МАТИЧНА ПОДРУЧЈА
1.Матично подручје Кањижа - за насељена места Кањижа, Зимонић, Адорјан, Мартонош, Мали Песак и Мале Пијаце,

адреса: Кањижа, Трг Главни бр. 1
телефон: 024/ 4 875-166 лок. 227 и 024/ 4 874-689
Матичарка за матично подручје Кањижа: Диана Пакаи
Заменице матичарке за матично подручје Кањижа: Каталин Вајда, Сандра Јенеи и Анико Сарапка

2. Матично подручје Хоргош - за насељено место Хоргош,

адреса: Хоргош, ул. Железничка бр. 16
телефон: 024/ 792-011
Матичарка за матично подручје Хоргош: Зита Фараго
Заменик матичарке за матично подручје Хоргош: Миодраг Ђаковић

3. Матично подручје Ором - за насељена места Ором, Ново Село, Долине, Трешњевац, Тотово Село и Велебит,

адреса: Ором, Велики пут 202
телефон: 024/ 4 799-001
Матичарка за матично подручје Ором: Мариа Пап Рац
Заменица матичарке за матично подручје Ором: Марта Вершеги


ПРИЈЕМ ГРАЂАНА У МЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА
Месна канцеларија Адорјан за насељено место Адорјан,

ул. 29. новембра бр. 1
дан пријема: ПРВА СРЕДА У МЕСЕЦУ
телефон: 024/ 4 884-006

2. Месна канцеларија Хоргош за насељено место Хоргош, ул. Железничка бр. 16

дани пријема: ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК
телефон: 024/ 792-011

3. Месна канцеларија Мале Пијаце за насељено место Мале Пијаце, ул. Арањ Јаноша бб

дан пријема: ЧЕТВРТАК
Телефон: 024/ 882-240

4. Месна канцеларија Мартонош на адреси: Мартонош, Трг Слободе бр. 1

дан пријема: УТОРАК
телефон: 024/ 4 880-001

5. Месна канцеларија Ором на адреси: Ором, Велики пут бр. 202

дани пријема: ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК
телефон: 024/ 4 799-001

6. Месна канцеларија Трешњевац за насељено место Трешњевац, ул. Маршала Тита бр. 75

дан пријема: УТОРАК
телефон: 024/ 4 883-001

7. Месна канцеларија Тотово Село за насељено место Тотово Село, ул. Кошутова бр. 1

дани пријема: ЧЕТВРТАК
телефон: 024/ 4 887-001

8. Месна канцеларија Велебит за насељено место Велебит, ул. Ђуре Мандарића бр. 14

дани пријема: ПЕТАК
телефон: 024/ 885-530ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕН КУПАЦ
Административни поступак за стицање статуса енергетски заштићеног купца
Уредба о енергетски угроженом купцу

Захтев ЕУК 1
Захтев ЕУК 2
Захтев ЕУК 3


ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОРОДИЦИ
Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом