Процена утицаја на животну средину

18.12.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

Процена утицаја на животну средину

11.12.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

Cтудијa процене утицаја на животну средину

27.11.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:   –    Издало решење да за Пројекат радио-базне станице на...

Процена утицаја на животну средину

31.10.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

30.10.2019.
   
Оделење за грађевинске и инспекцијске послове у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 –...

Процена утицаја на животну средину

29.08.2019.
 
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: Општина Кањижа из Кањиже, Главни трг бр 1., поднела...