Обавештење о поднетом захтеву о потреби процене утицаја

08.05.2020.
  
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

План вршења инспекцијског надзора за месец мај

29.04.2020.
  
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове ће у току месеца  маја 2020. године, вршити инспекцијски надзор у складу са важећим прописима, у свим насељеним местима на...

План вршења инспекцијског надзора за месец април

06.04.2020.
  
Oдељење за грађевинске и инспекцијске послове ће у току месеца  априла 2020. године, вршити инспекцијски надзор у складу са важећим прописима, у свим насељеним местима на...

Рани јавни увид плана детаљне регулације

10.01.2020.
   
У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Процена утицаја на животну средину

18.12.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

Процена утицаја на животну средину

11.12.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...
  1    ...    3    4    5    ...    27