Проценa утицаја на животну средину

07.06.2018.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - „Express car wash & go “ д.о.о. Ада...

Проценa утицаја на животну средину

18.05.2018.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: Сабо Клаудиjа из Малог Песка и Касаш Габор из...

Обавештење о сузбијању комараца

07.05.2018.
    
ЕКО-САН д.о.о. обавештава јавност општине Кањижа да ће на основу уговора са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, дана 11. и 12.05.2018. године...

Процене утицаја на животну средину

26.04.2018.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: – Јавна расправа и презентација студије процене утицаја...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

19.04.2018.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 -...

Студија процене утицаја

26.03.2018.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: Генеза доо из Кањиже, ул. Вука Караџића бб.,...
  1    ...    3    4    5    ...    22