Проценa утицаја на животну средину

02.07.2018.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: Керамика Кањижа доо из Кањиже, Хоргошки пут...

Проценa утицаја на животну средину

25.06.2018.
   
Odsek za građevinske i inspekcijske poslove Opštinske uprave Kanjiža obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da:  - Sabo Viktor iz Malog Peska (Republikanska br. 8.)...

Проценa утицаја на животну средину

08.06.2018.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: – Доо Телек Паприка из Мартоноша, ул. Маршала Тита...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

07.06.2018.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 -...

Проценa утицаја на животну средину

07.06.2018.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: - „Express car wash & go “ д.о.о. Ада...

Проценa утицаја на животну средину

18.05.2018.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: Сабо Клаудиjа из Малог Песка и Касаш Габор из...
  1    ...    3    4    5    ...    23