Сузбијање комараца димљењем

25.08.2022.
  
Обавештавамо Вас да ће се 26.08.2022 године вршити сузбијањe одраслих форми комараца на територији општине Кањижа. Време почетка третмана 19:00.  Врста третмана: третман са земље. ...

Сузбијање комараца и ларви комараца авио третманом

07.07.2022.
  
Одељење за инспекцијске послове обавештава грађане да ће се у периоду од 08. јула 2022. до 22. јула 2022. године у вечерњим сатима (од 18 до...

Рани јавни увид

15.11.2021.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

План вршења инспекцијског надзора за месец септембар

02.09.2021.
 
Одељење за инспекцијске послове ће у периоду од 01.09.2021.-30.09.2021. године, вршити инспекцијски надзор у складу са важећим прописима, у свим насељеним местима на територији општине Кањижа...

Обавештење о прскању комараца из ваздуха

14.06.2021.
   
Одељење за инспекцијске послове обавештава грађане да ће се у периоду од 14. 06. 2021. до 21. 06. 2021. године у вечерњим сатима (18-21 часова), вршити...

Сузбијање комараца са земље

29.07.2020.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове обавештава грађане да дана 29. 07. 2020. године у вечерњим сатима (око 20 часова), вршити акцију сузбијања одраслих форми комараца...