Обавештење о прскању комараца из ваздуха

14.06.2021.
   

Одељење за инспекцијске послове обавештава грађане да ће се у периоду од 14. 06. 2021. до 21. 06. 2021. године у вечерњим сатима (18-21 часова), вршити акција сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха, на следећим локацијама: 

-              шумски појас на обали Тисе

-              рубови насељених места Хоргош, Мартонош, Кањижа и Адорјан.

Авио третирање против комараца обавиће се препаратом на бази „lambda-cihalotrina i deltametrina”.

Уколико метеоролошки услови у горе наведеном периоду не буду одговарајући период предвиђен за третман се продужава – о чему ће се грађани благовремено обавестити.

Инспектор заштите животне средине

Атила Шафрањ