Сузбијање комараца са земље

29.07.2020.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове обавештава грађане да дана 29. 07. 2020. године у вечерњим сатима (око 20 часова), вршити акцију сузбијања одраслих форми комараца са земље, методом хладног дима на територији насеља Хоргош, Мартонoш, Кањижа и Адорјан.

Уколико метеоролошки услови у горе наведеном периоду не буду одговарајући, период предвиђен за третман се продужава – о чему ће се грађани благовремено обавестити.

Руководилац Одељења за грађевинске и инспекцијске послове

Атила ШафрањОбавештење