Сузбијање ларви комараца

26.06.2020.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове oбавештава грађане да ће се дана 27.06.2020 године вршити третман сузбијања ларви комараца на територији општине Кањижа. Време почетка третмана: 7.00 часова.

Врста третмана: Авио третман.

Препарат: VectoBac WG – препарат није опасан за пчеле.

Доза: 0,25 кг/ха.

Локалитети: Тиса - обала, канал Киреш, канал према Малом Песку, језеро Велебит

Станишта: приобаље река, изливи река, канали, језера и баре.

Површина: 450 ха.