План вршења инспекцијског надзора за месец април

06.04.2020.
  

Oдељење за грађевинске и инспекцијске послове ће у току месеца  априла 2020. године, вршити инспекцијски надзор у складу са важећим прописима, у свим насељеним местима на територији општине Кањижа према следећем распореду:

06. април 2020, понедељак: Хоргош
07. април 2020, уторак:  Мартонош, Мала Пијаца, М. Песак
09. април 2020, четвртак: Зимонић, Велебит,
10. април 2020, петак:  Адорјан, Трешњевац
11. април 2020, субота: Кањижа
13. април 2020, понедељак: Ором, Ново Село,
14. април 2020, уторак:  Тотово Село,  Долине
16. април 2020, четвртак: Кањижа
17. април 2020, петак:  Хоргош
18. април 2020, субота: Адорјан, Трешњевац
20. април 2020, понедељак: Кањижа
21. април 2020, уторак: Ором, Ново Село
23. април 2020, четвртак: Адорјан, Трешњевац
24. април 2020, петак:  Мартонош, Мала Пијаца, М. Песак
25. април 2020, субота: Кањижа
27. април 2020, понедељак: Зимонић, Велебит,
28. април 2020, уторак:  Хоргош
30. април 2020, четвртак: Адорјан, Трешњевац

Уколико околности то буду захтевале План надзора инспекције ће се изменити.
Контакт са Одељењем за грађевинске и инспекцијске послове грађани могу да остваре и мимо редовних посета насељеним местима, путем телефона: 024/875-166 локал 238