План вршења инспекцијског надзора за месец мај

29.04.2020.
  

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове ће у току месеца  маја 2020. године, вршити инспекцијски надзор у складу са важећим прописима, у свим насељеним местима на територији општине Кањижа према следећем распореду:

04. мај 2020, понедељак: Адорјан, Трешњевац
05. мај 2020, уторак:  Хоргош
07. мај 2020, четвртак: Кањижа
08. мај 2020, петак:  Мартонош, Мала Пијаца, М. Песак
11. мај 2020, понедељак: Ором, Ново Село
12. мај 2020, уторак:  Кањижа
14. мај 2020, четвртак: Тотово Село,  Долине,
15. мај 2020, петак:  Хоргош
18. мај 2020, понедељак: Мартонош, Мала Пијаца, М. Песак
19. мај 2020, уторак:  Зимонић, Велебит
21. мај 2020, четвртак: Кањижа
22. мај 2020, петак:  Ором, Ново Село,
25. мај 2020, понедељак: Адорјан, Трешњевац
26. мај 2020, уторак:  Хоргош
28. мај 2020, четвртак: Кањижа
29. мај 2020, петак: Мартонош, Мала Пијаца, М. Песак

Уколико околности то буду захтевале План надзора инспекције ће се изменити.
Контакт са Одељењем за грађевинске и инспекцијске послове грађани могу да остваре и мимо редовних посета насељеним местима, путем телефона: 024/875-166 локал 238