Службени лист општине Кањижа – 2021/22

24.12.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА (Чаба Шарњаи)                515 ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА...

XII седница Скупштине општине Кањижа

22.12.2021.
  
29. децембар 2021. (среда) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава XII седница Скупштине општине Кањижа. ...

XI седница Скупштине општине Кањижа

18.11.2021.
  
25. новембар 2021. (четвртак) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава XI седница Скупштине општине Кањижа. ...

IV ванредна седница Скупштине општине Кањижа

12.11.2021.
  
17. новембра 2021. (среда) са почетком 12 часова се одржава IV ванредна седница Скупштине општине Кањижа, која се одржава у електронској форми Позивница ДНЕВНИ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/21

03.11.2021.
  
САДРЖАЈ: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ОДГОВОРНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ         510 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И...

Службени лист општине Кањижа – 2021/20

26.10.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ...