XVIII седница Скупштине општине Кањижа

21.10.2022.
  

27. октобар 2022. (четвртак) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава XVIII седница Скупштине општине Кањижа.

 

Позивница

 

ДНЕВНИ РЕД:

Усвајање записника са 17. седнице Скупштине општине Кањижа (стр. 3.)

 1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа (АНИТА ШЕРЕГ) (стр. 9.)
 2. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о искоришћавању пашњака на подручју општине Kањижа (стр. 14.)
 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, oпреме и објеката и сузбијању пољске штете на територији општине Кањижа (стр. 15.)
 4. Предлог Решења о давању сагласности на  III. Измене Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за 2022. годину (стр. 22.)
 5. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Основне музичке школе Кањижа у школској 2021/2022. години (стр. 42.)
 6. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Основне музичке школа Кањижа за школску 2022/2023. годину (стр. 102.)
 7. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2021/2022. годину (стр. 184.)
 8. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2022/2023. годину (стр. 219.)
 9. Предлог Решења о утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Наши бисери“ Кањижа (стр. 266.)
 10. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Карас Каролина“ Хоргош (стр. 272.)
 11. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора музичке школе, Кањижа (стр. 277.)
 12. Одборничка питања