Службени лист општине Кањижа – 2021/2

19.02.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 КО КАЊИЖА ПАРЦ. БР. 5140/2 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА    6 ОДЛУКА  О...

VI седница Скупштине општине Кањижа

04.02.2021.
  
11 фебруар 2021. (четвртак) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава VI седница Скупштине општине Кањижа. ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/1

27.01.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  1 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НОМИНАЛНОГ ИЗНОСА ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ,...

Одлука о буџету општине Кањижа за 2021. годину

31.12.2020.
  
Одлука о буџету општине Кањижа за 2021. годину