Службени лист општине Кањижа – 2019/19

31.12.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА     641 ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019....

XXXIII седница Скупштине општине Кањижа

20.12.2019.
  
27. децембра 2019. (петак) се одржава XXXIII седница Скупштине општине Кањижа са почетком од 8.30 часова у великој сали градске куће. Позивница ДНЕВНИ РЕД: ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/18

12.12.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ           631 ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, ПЛОВНОГ...