Службени лист општине Кањижа – 2017/2

02.03.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа ( др Ева Берењи)             28 ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа...

IX седница Скупштине општине Кањижа

20.02.2017.
  
27. фебруара 2017. (понедељак) се одржава IX седница Скупштине општине Кањижа са почетком од 10.00 часова у великој сали градске куће. Позивница Дневни ред: ...

Службени лист општине Кањижа – 2017/1

09.02.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКA о брисању заштите са Природног споменика вртне архитектуре „Парк у Хоргошу“  1 ОДЛУКA о покретању поступка за отуђење покретне ствари – превозног...