Службени лист општине Кањижа – 2017/15

23.10.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кањижа  412 ОГЛАС  за...

Службени лист општине Кањижа – 2017/14

23.10.2017.
  
САДРЖАЈ: РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању доктора медицине Дома здравља Кањижа за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и...