Службени лист општине Кањижа – 2021/18

08.09.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОБУХВАТУ ЗЕМЉИШТА КОМЕ ЈЕ ПРОМЕЊЕНА НАМЕНА ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНОГ У ГРАЂЕВИНСКО НА ОСНОВУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА БР. Е-2795 ...

III ванредна седница Скупштине општине Кањижа

31.08.2021.
  
7. септембра 2021. (уторак) са почетком 12 часова се одржава III ванредна седница Скупштине општине Кањижа, која се одржава у електронској форми Позивница ДНЕВНИ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/15

29.07.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5548 К.О. КАЊИЖА, НА ПАРЦ. БР. 1020, БРОЈ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 20 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/14

28.07.2021.
  
САДРЖАЈ: РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР             302 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О...

Службени лист општине Кањижа – 2021/13

23.07.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКA О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КРОВА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ  У ЛН БР. 8845 КО ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА...