XXX седница Скупштине општине Кањижа

25.07.2019.
  
1. август 2019. (четвртак) се одржава XXX седница Скупштине општине Кањижа са почетком од 10.00 часова у великој сали градске куће. Позивница ДНЕВНИ РЕД: ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/12

01.07.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 296 К. О. ТРЕШЊЕВАЦ  ПАРЦ. БР. 625/4 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА              ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/11

20.06.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8845 К. О. ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА       ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/10

11.06.2019.
  
САДРЖАЈ: КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У  ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА      395 ...