Именовање комисије за избор пројеката јавног информисања

15.06.2018.
 
На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), 19-22. Правилника о суфинансирању...

Јавни конкурс за невладине организације

26.03.2018.
  
На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/08) и у складу са одредбама Одлуке о...

Конкурс за програме у култури

26.03.2018.
  
На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора...

Конкурс за медије 2018.

26.03.2018.
  
На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), Правилникa о...

Обавештење о обавези за подношење извештаја

05.01.2018.
  
Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава за пројекaт који је подржан на Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног...

Решење о образовању Комисијe за избор пројеката у области јавног информисања

29.12.2017.
 
На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 19., 20., 21....