Право на упис имена на језику националне мањине

21.01.2022.
 
Обавештавају се грађани да је чланом 17. став 1. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/2009, 145/2014 и 47/2018) прописано да се лично име...

Провера личних података уписаних у Јединствени бирачки списак

02.12.2021.
   
На основу члана  14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом...

Јавни позив за посебне програме у области спорта

24.02.2021.
  
На основу члана 13. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/2018) и...

Евидентирање заинтересованости за упис деце у први разред

02.02.2021.
   
Ради организованог уписа деце у први разред основне школе на начин прописан Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 –...

Јавни позив за решавање стамбених потреба избеглица

13.07.2020.
   
На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског...