Обавештење о упису и увиду у посебан бирачки списак

15.10.2018.
   

Поводом Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени гласник Републике Србије“ број 63/18) који ће се одржати 04.11.2018. године, а на основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр.104/09 и 99/11), Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 20/14 – Одлука УС, 55/14 и 47/18) и Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 61/18) Општинска управа општине Кањижа објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О УПИСУ И УВИДУ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК

Обавештавају се грађани – бирачи са подручја Општине Кањижа да могу да поднесу захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине, у писаној форми и својеручно потписан, као и да изврше увид у посебан бирачки списак у циљу провере личних података уписаних у посебан бирачки списак, сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова у просторијама Општинске у праве општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, канцеларија 2 или позивом на број телефона 064 8062 066 као и на интернет страници http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal.

Грађани могу тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку посебног бирачког списка на основу законом прописаних доказа.

Од проглашења изборне листе право на увид у посебан бирачки списак, као и на увид у службену документацију на основу које се врши упис, брисање, измена, допуна или исправка бирачког списка у складу са законом, има и овлашћени представник подносилаца потврђених изборних листа у складу са законом.

Све промене у посебном бирачком списку грађани могу извршити до закључења посебног бирачког списка, до 19. октобра 2018. године до 24.00 часа, односно 15 дана пре одржавања непосредних избора, када Министарство државне управе и локалне самоуправе закључује посебан бирачки списак.

Након закључења посебног бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Позивају се грађани, припадници мањина, да искористе бирачко право, да се упишу и благовремено изврше увид у посебан бирачки списак.

 

Начелник Општинске управе општине Кањижа

Марија Миловановић