Најава третмана против крпеља

18.04.2023.
  

Одељење за инспекцијске послове обавештава грађане да ће дана 19. 04. 2023. године вршити акцију сузбијања крпеља, на следећим локацијама:  
- Народни парк, појас насипа на обали Тисе од школсе економије до зграде речне капетаније укључујући и аутокамп, вашариште
Третирање се врши са земље прскањем.
Уколико метеоролошки услови не буду одговарајући третман се одлаже – о чему ће се грађани благовремено обавестити.

 Најава третмана против крпеља (Ciklonizacija Logistika doo)