Сузбијање комараца и ларви комараца авио третманом

07.07.2022.
  

Одељење за инспекцијске послове обавештава грађане да ће се у периоду од 08. јула 2022. до 22. јула 2022. године у вечерњим сатима (од 18 до 21 часова), вршити акција сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха, на следећим локацијама:

  • шумски појас на обали Тисе
  • рубови насељених места Хоргош, Мартонош, Кањижа и Адорјан

Авио третирање против комараца обавиће се препаратом на бази „lambda-cihalotrina i deltametrina”.
Уколико метеоролошки услови у горе наведеном периоду не буду одговарајући период предвиђен за третман се продужава – о чему ће се грађани благовремено обавестити.

Обавештавамо Вас и да ће се у пeриоду између 11. и 15.7.2022. године вршити третман сузбијања ларви комараца на територији општине Кањижа. Време почетка третмана 7:00 часова.
Врста третмана: Авио третман 
Препарат: VectoBac WG – препарат није опасан за пчеле 
Доза: 0,25 кг / ха 
Локалитети: Тиса - обала, Канал Киреш, Канал према Малом Песку, Језеро Велебит 
Станишта: Приобаље река, изливи река, канали, језера и баре 
Површина: 450 ха

Инспектор заштите животне средине:
Атила Шафрањ